Đã đóng

Create a Youtube Intro Animation (5-8secs) and Banner

Dự án này đã nhận được 78 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $126 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
78
Mô tả dự án

The client would like an animated intro for her YouTube channel and a banner image

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online