Đã đóng

Create an account + favorite colleges + lead generation

Dự án này đã nhận được 82 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $577 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
82
Mô tả dự án

I have an college related website where I am looking to add additional features to the site. Basically the high school student should be able to create an account on the website such as name, address, phone number, email and then create a list of schools that they are interested in. I am looking to hire a developer who can take a theme and then customize this. The other issue is there needs to be a database where I can see all the different users what schools each user Favorited and once the visitor has Favorited a given college that school would be notified over email with the students information.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online