Đã hoàn thành

Create an infographic to illustrate the performance, comparision and features of a particular investment avenue - Need to go out on Email, and also needs to feature on a Landing Page

Dự án này đã kết thúc thành công bởi erpoojamehra với giá ₹1500 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Create an infographic to illustrate the performance, comparision and features of a particular investment avenue - Need to go out on Email, and also needs to feature on a Landing Page

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online