Đã đóng

Create a logo for an electronic engineering company

Dự án này đã được trao cho dezines99 với giá €30 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
83
Mô tả dự án

We are creating a company which will create small electronic products (internet of things, arduino shields and add-on electronic boards, robotic electronic components). We are looking for a nice '3D icon' like logo design in high resolution, un max 2 or 3 colors. The logo should also be printable in white on PCboard we design. Some designs we like.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online