Create a logo for an electronic engineering company

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 83

Mô Tả Dự Án

We are creating a company which will create small electronic products (internet of things, arduino shields and add-on electronic boards, robotic electronic components). We are looking for a nice '3D icon' like logo design in high resolution, un max 2 or 3 colors. The logo should also be printable in white on PCboard we design. Some designs we like.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online