Đã hoàn thành

Create one-page HTML website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi hamanche với giá €33 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
87
Mô tả dự án

I need CV / Resume website for myself, where I promote myself in order to get a job.

Website will be pretty simple without any visual effect, besides one slide show in the top. Rest will be just text / images.

Requirements:

- Preferably one-page design

- HTML only! No crappy CMS etc.

If you don't know what I'm talking about here's an example: [url removed, login to view]

NB! I'm not looking for similar design, this is just to give you an example of idea!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online