Đã đóng

Create a 5 page Word Press Website

Dự án này đã nhận được 84 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $139 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

I have most of the designs and layout in photoshop and illustrator. I also have the content. I need someone who is experienced with Wordpress and make a great theme and take the existing designs and crop, cust paste, reformat so they fit within the theme layout. I will soon update what i complete in a powerpoint file. My budget is $100. I already have an hosting account with wordpress program installed.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online