Đã hoàn thành

Create 2 - 3 page website for accountant .. Need done asap!!

Dự án này đã kết thúc thành công bởi yogeshsharma89 với giá $150 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
62
Mô tả dự án

Need to build a 2 - 3 page website for an accountant\bookkeeper. Site should look professional and attractive and current. Will provide logo, contact info and some text for pages. Again I am looking for something that's very appealing visually so please no amateur designers please. Email address must be hyperlinked and also need a simple and secure contact form. Form should have a CAPCHA code to prevent spammers from sending junk. Designer will also be responsible for uploading completed site to GoDaddy Reseller hosting site.

Conditions:

This project must be completed and uploaded within 48-hours from award of project. (Non-negotiable.)

If project is not accepted by freelancer within 12 hours of award it will be awarded to another vendor.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online