Đã hoàn thành

Create a product sell sheet

Dự án này đã kết thúc thành công bởi amirmirza33 với giá $25 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I need some graphic design.

I need a product sell sheet created

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online