Đã hoàn thành

Create a social video -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Nikipili với giá $60 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I want a 30-50 second video using 6-7 images and 2-3 video clips.

I will provide photos, videos and text.

Examples are here:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Please submit relevant/similar samples with your bid.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online