Create a social video -- 2

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 22

Mô Tả Dự Án

I want a 30-50 second video using 6-7 images and 2-3 video clips.

I will provide photos, videos and text.

Examples are here:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Please submit relevant/similar samples with your bid.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online