Create a website

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 62

Mô Tả Dự Án

I need a website made using Laravel.

There will be approximately 10 php pages that needed to be created with approximately 10 fields to be filled in each.

It will also have a sub-directory which uses WordPress.

This will only be the first part of website.

Sample of the website is here - [url removed, login to view]

A daily report of the progress of the project is mandatory.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online