Đã hoàn thành

Create a website that can be easily managed by me

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tulsirana14 với giá $155 AUD trong 8 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
8 ngày
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

APPLY ONLY IF YOU HAVE EXAMPLES OF YOUR WEBSITE

I need someone to create a website that can then be easily managed by me.

This website will be a platform where people will get in touch.

There will be few listings that need to be updated automatically and payment methods as well for memberships.

I'm looking for someone who can set up the original template so I can then manage the website myself.

More information for successful applicants.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online