Đã đóng

Creating Fast Cartoon Educational Video

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $239 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $125 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Create a 2 minute educational cartoon video explaining a concept of physics. I will take care of the script and the sounds. Produce by March, 30 days. 2d/ motiongraphic

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online