Đã hoàn thành

Ad Creation, Video Upgrades

Dự án này đã kết thúc thành công bởi nuanceinfotech với giá $250 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We are looking for a freelancer that can help create content for online advertising. Tweek video to fit ad spec.'s. Create and alter stock images with Logo and text to accommodate Flex Frame, Custom and Native Ads.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online