Creative Designer Needed Revolution Slider with Saltwater Fish & Coral Reef Theme

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 18

Mô Tả Dự Án

I need to create a template slider that I can use as a default for our network of store sites. I want an underwater saltwater fish and coral reef theme. I need someone who's both extremely creative at creating sliders with Revolution Slider and also good at coming up with designs quickly. This is on a deadline. I need something fast. Can you start working immediately?

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online