Đã đóng

Csgo gamble site

Dự án này vừa được trao cho DigiWhizz với giá kr28444 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr19200 - kr32000 SEK
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Im looking for someone who can code and design a cs gamble website. It will be a "counterstrike gamble site" its connected with steam and you trade yours skins inte the site and you can gamble your skins.

Im looking for two games; coinflip and roulette.

Here is some inspo: [url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online