Cuatro Mares: webside in WordPress

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 65

Mô Tả Dự Án

"Cuatro Mares" is the brand to be launched. We have different kinds of products in a glass jar (like Tomatoes, peppers and others). Also we have 3 different frozen pasta sauses and mixes of fruits and vegetables ready to blend and make a smootie. We offer wedding cakes made by order.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online