Customize WP Design - Project 2

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 64

Mô Tả Dự Án

Info for Developer/Designer:

Jobs = Billing/Collectio Requests

Employers = Medical Providers

Candidates = Vendors

1. check it below:

[url removed, login to view] IN SPECS .com/wp-admin/

u: admin

pw:XXXXXXXX - will be given winner programmer/designer

2. our site to work on: [url removed, login to view]

3. Sample site 1:1 [url removed, login to view]

4. See Screenshots what we need to do

Small Project:

General:

Detail:

A. Guest

1. Put fixes for page : [url removed, login to view]

Screeshot name:

BILLING -COLLECTION Requests- Final Bottom Section - Classic [url removed, login to view]

and

BILLING -COLLECTION Requests- main [url removed, login to view]

Template site:[url removed, login to view]

More in specs..

Budget $60-$120 +/-

Will be lots of ongoing dev!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online