Đã đóng

Customize WP Design - Project 2

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $153 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

Info for Developer/Designer:

Jobs = Billing/Collectio Requests

Employers = Medical Providers

Candidates = Vendors

1. check it below:

[url removed, login to view] IN SPECS .com/wp-admin/

u: admin

pw:XXXXXXXX - will be given winner programmer/designer

2. our site to work on: [url removed, login to view]

3. Sample site 1:1 [url removed, login to view]

4. See Screenshots what we need to do

Small Project:

General:

Detail:

A. Guest

1. Put fixes for page : [url removed, login to view]

Screeshot name:

BILLING -COLLECTION Requests- Final Bottom Section - Classic [url removed, login to view]

and

BILLING -COLLECTION Requests- main [url removed, login to view]

Template site:[url removed, login to view]

More in specs..

Budget $60-$120 +/-

Will be lots of ongoing dev!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online