Đã đóng

Customize a Moodle website UI to an Education portal look-and-feel

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹55000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We are an eLearning company specializing in Projects for IT students. We have downloaded an open source copy of Moodle eLearning platform (from [url removed, login to view] ). We want to now convert the look and feel of this Moodle platform to match the UI of our web site (which is based on a standard web site template).

The number of screens would be between 30 to 50, and the task will include reprogramming the UI of our dedicated Moodle site, uploading the changed programs to the site, Testing and Release. If selected, we will provide you our web site name, the dedicated Moodle site name (with admin access), and the list of URLs of this Moodle site which need to be changed

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online