Đã hoàn thành

Customize few details on a site for final edit before delivering to my client.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi revolutioneye với giá $60 CAD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

I need some changes to an existing Wordpress

website. They Are tiny changes that won't take long to do as the website has been done and everything is great. It just needs some final edits. Most be done ASAP.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online