Đã đóng

Deisgn a logo

Dự án này đã nhận được 102 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

The icon is our premiere product. Dashdrop which is cloud based storage. The other 2 logos I like. Please look at our website theme color too and tell me if the ICON with the FILE and CLOUD will go together. I could really use your eye to help me along.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online