Đã đóng

Design an Android Application For Ecommerce Website

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹49078 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Hi

I am looking to develop an Android app for my website [url removed, login to view]

The app should have a clean interface with product categories and ajax search to directly search a product.

Step1: Customers enters pincode or app auto detects location

Step2: If our service is available in that area then a product category menu and ajax search options show up

Step3: Customer selects shipping options

Step4: selects payment gateway and confirms order

This app should also have a wallet system where customers can pre recharge their wallet to avail special discounts.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online