Đã đóng

Design an App Mockup

Dự án này đã nhận được 98 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £2327 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
98
Mô tả dự án

Design a pedometer app that will track daily steps taken.

Steps should be displayed in a daily, weekly format - bar chart or pie chart

A tab should also note most steps taken to date.

I need the app to also send out push notifications

I need full access to the data

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online