Design an App Mockup

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách £1500 - £3000 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 98

Mô Tả Dự Án

Design a pedometer app that will track daily steps taken.

Steps should be displayed in a daily, weekly format - bar chart or pie chart

A tab should also note most steps taken to date.

I need the app to also send out push notifications

I need full access to the data

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online