Đã đóng

Design an App Mockup

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €612 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

Hi there!

I have a mobile app project, already have drawn all the screens basically and would need a good designer to give it life and give it personnality and energy!!

There are around 80 screens to create (including first logins (around 10), tutorial (around 10), regular app screens (around 40), and simple pops-up (around 20).

Please provide a quote estimation and a sample of mobile app screens you've realized.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online