Design an App Mockup using Photoshop Template (Provided)

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

Provided:

Template PSD

Colour scheme (from logo with some samples provided)

Logo

Pages needed (required)

Translation ( english to be provided by the designer - arabic to be sent back)

we are talking about 30+ templates to be used for developers to style the application. then after pages are made we required a wireframe.

Only bids with "welovePS" will be considered

Quick and easy no complications

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online