Đã đóng

Design an App Mockup using Photoshop Template (Provided)

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Provided:

Template PSD

Colour scheme (from logo with some samples provided)

Logo

Pages needed (required)

Translation ( english to be provided by the designer - arabic to be sent back)

we are talking about 30+ templates to be used for developers to style the application. then after pages are made we required a wireframe.

Only bids with "welovePS" will be considered

Quick and easy no complications

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online