Đã đóng

Design an App & Website Mockup

Dự án này đã nhận được 79 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $194 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
79
Mô tả dự án

- I need a one-page web design that is mobile responsive and also app for this.

- The web and app is about money transfer service.

- Total page: 6 pages.

- Design for BOTH must be sliced and can be used directly by developer team.

- Understanding on Bootstrap Framework is a MUST.

- Experience on development will be considered a plus.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online