Đã đóng

Design a Banner

Dự án này đã nhận được 144 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £73 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
144
Mô tả dự án

We are a online gaming company which needs someone VERY GOOD to design a VERY GOOD looking banner/flyer as a landing page.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online