Đã đóng

Design a Banner

Dự án này đã được trao cho Udaykp với giá $14 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$14 NZD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I need a simple banner. Its hardly an hour work for someone having experience in banner design.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online