Đã hoàn thành

Design a Banner

Dự án này đã kết thúc thành công bởi HongGiang với giá $30 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
101
Mô tả dự án

I need a pull up baanner (850 x 2000) designed within 12 hours. Moost of the art work and wording will be supplied.

I need a good designer to make the banner look amazing and very creative

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online