Đã hoàn thành

Design a Banner

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ranjeettiger07 với giá £18 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

Hi. I need to design 2 x roll up banners to look similar to the 2 x flyers (docs attached) which i have already had designed.

they dont need to be as detailed as the flyers and only need the images and basic bullet points and not the specification tables. but i also need to have 2 x extra product images cut out and input onto one of the banners.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online