Đã hoàn thành

Design a Brochure

Dự án này đã kết thúc thành công bởi salmaumar1977 với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
84
Mô tả dự án

Wanting a 4 to 6 page A4 corporate brochure designed. Information and photographs to be taken from the website. The company is a team building and events company. Need the task to be completed within 24 hours.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online