Đã đóng

Design a Brochure

Dự án này đã được trao cho damncreative với giá ₹1300 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I have a construction company. Need to design a 6 pager company profile. Matter and photographs will be provided. Need the design to reflect modern thinking, an eye for perfection, delivery of quality housing. Please advise. The designer can use their own photos as well and can edit the matter to make it look more professional.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online