Đã đóng

Design a Brochure

Dự án này đã nhận được 130 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £87 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
130
Mô tả dự án

To create, either a bi fold or trifold brochure. The content relates to providing services to schools. We need the brochure to have a corporate look but lending itself to having a schools feel. The brochure needs to have good colouration and images. I will need the source file and it must be print ready. The written information and logo is already uploaded. It will need to be arranged in a suitable manner for the brochure.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online