Đã đóng

Design a Brochure

Dự án này đã nhận được 110 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $41 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
110
Mô tả dự án

I am a professional speaker looking for a creative designer to put together a 3 page brochure

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online