Đã đóng

Design a Brochure

Dự án này vừa được trao cho a1services với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I need a company brochure/catalog made. We are a hydraulics company. We offer custom hydraulic system engineering, we are working on designing a hydraulic product line ourself and we also sell hydraulics and fluid connector components. I would like a page for each product line. I can explain that in detail at a later time. We are looking at 8-10 pages I believe maybe 15 tops with the history, contact, etc.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online