Đã đóng

Design a Brochure/ Newsletter/Report in INDESIGN -- 2

Dự án này đã được trao cho lundarussell với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I have a 23 page word file that needs to be designed into a report/Newsletter in Indesign. The person will have to first show a Indesign template that works well and then put in the text and the pictures accordingly. The file will then also be converted to PDF with links

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online