Đã hoàn thành

Design a Brochure - Shutterstock account required

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Delowar84 với giá $30 CAD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

I am going to need someone to create a brochure for me. I have found 9 images on shutterstock that I will need to create this brochure. The images are simply 1 on each page for the brochure so it is very easy if you have an account.

I will require the files to the images as well.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online