Đã hoàn thành

Design a Brochure about a transportation company

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DezineGeek với giá $99 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
99
Mô tả dự án

Design a Brochure about a transportation company, 4 pages. One introductory and others with 3 different languages: Arabic, English, and Urdu.

All Content is provided, including (ai.) format logo.

Other examples and references for the brochure are attached to this project.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online