Đã đóng

Design a Brochure for Matcha Green Tea

Dự án này đã nhận được 107 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $101 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
107
Mô tả dự án

We wanted to create a nicely looking brochure to briefly introduce background and the benefits of Matcha Green Tea, as well as the usage, how to cope this super food into everyday life, a few recipes and more.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online