Đã đóng

Design a Company Logo

Dự án này đã nhận được 63 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €68 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
63
Mô tả dự án

I need a logo for a soon to be founded company. Nothing too fancy, should look professional. Details follow as soon as you got the job.

I dont want to post this as a design contest to keep company details confidential. Therefore you might have to design multiple logos until we find the one.

Please note: This compandy is related to firearms. If this is troubling you, I'd prefer you to abstain from placing a bid. Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online