Đã hoàn thành

Design Convert to Magento 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi driverrodrick với giá £150 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Hi,

I have design image. and i want to convert to magento template. don't ask for my budget. please and i only have homepage, category and product page picture.

Many Thanks.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online