Đã đóng

Design a Corporate Brochure

Dự án này đã nhận được 130 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $350 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 AUD
Tổng đặt giá
130
Mô tả dự án

We are after an experienced graphic designer to help us create a white collar business Corporate Brochure. After successful completion there will be more projects coming. Please apply with examples of your work and a fix price for a 4-6 pager brochure. We are after three different theme drafts, from which we will chose the final concept.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online