Design a Corporate Brochure

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 130

Mô Tả Dự Án

We are after an experienced graphic designer to help us create a white collar business Corporate Brochure. After successful completion there will be more projects coming. Please apply with examples of your work and a fix price for a 4-6 pager brochure. We are after three different theme drafts, from which we will chose the final concept.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online