Đã đóng

Design and Create a new Template for an existing Wordpress site

Dự án này đã nhận được 89 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $463 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

Hi I am looking for someone who can help upgrade my old site in terms of design and functionality.

I would like to change some aspects of the design/template to look better and also add multi language (Hebrew and English only) support. and maybe also change domain name (already bought anew one..)

This is my current site (it is an astrology blog in Hebrew)

[url removed, login to view]

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online