Design a Facebook landing page

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

our company looking for freelancer developer for our Facebook page enhancement like app for facebook or landing page for facebook

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online