Đã đóng

Design a Fishing Logo

Dự án này đã được trao cho alikhan03152 với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I am starting a store called "Cranked Fishing" and need a logo. I am going for a vintage theme. I have posted an example of a "vintage fishing lure" that I want to be designed in black and white to be the centerpiece of my logo. I also need the words "Cranked Fishing" in a vintage-themed text somewhere on the logo. I appreciate all submissions! Thank you so much.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online