Đã hoàn thành

Design a Flyer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DesiignGeeks với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I want some creative to produce me very quality and creative flyers.

X1 full size flyer

X3 images - combine some of the pictures to produce medium size flyer

X 5 images - use effects, artistic ideas to make different various flyers (medium size)

X4 - copy and improve some example templates I will give you to create a new flyers.

Budget: $30

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online