Design a Flyer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách RM32 - RM99 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 39

Mô Tả Dự Án

A5 flyer design ( 4 sides ),

Template, logo, color concept and content will be given.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online