Đã hoàn thành

Design a Flyer 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi murtalawork với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Please design a flyer using the attached pic of the construction worker in the background and the attached picture of the diamond blade, the t-shirt and the catalog in the foreground. add the text "Free Hammerhead Diamond Blade with Long Sleeve T-Shirt and New 2017 Catalog" - Just Pay $[url removed, login to view] Shipping and Handling

**While Supplies Last, Limit One Per Customer**

pLEASE ADD MY COMPANY LOGO TO THE TOP LEFT CORNER OF THE FLYER

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online