Đã đóng

Design a Flyer

Dự án này đã được trao cho flyerEXPERT với giá $29 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
74
Mô tả dự án

Use the attached MS Word file to create a 1-2 page compelling flyer. Use creativity to make main selling points stand out. Flyer should be simple, clean, and easy to read. It should have a design that fits the design of the company logo and the other attached PDF flyers.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online