Design a Flyer/Brochure (+ more work available) -- 2

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $30 - $250 SGD
 • Tổng Lượt Chào Giá 36

Mô Tả Dự Án

Hi!

We have about 15 different design projects over the next few months. First off is a simple 2-3 page brochure design for one of our services.

I've attached an example of our current design.

We would like to modify the design to something similar to the timetime format which i've also attached.

Please message me and we can discuss in more detail.

Thanks!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online