Đã đóng

Design a Flyer for a volunteer opportunity

Dự án này đã được trao cho muhammadharoona với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Hello everyone. I need a flyer designed to advertise a volunteering opportunity in Africa. I need this done ASAP and it's a small budget. More details will be shared with the selected freelancer. Please start your bid with "i agree" so i know that you read this.

Note: This might be better for a new freelancer as i can't really afford to pay more than $10. Thanks

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online